System SFA RedFux – czym się wyróżnia?

SZYBKOŚĆ PRZEPŁYWU INFORMACJI DO KLIENTA

Zalicza się do nich, między innymi, szybie informowanie klientów o stanach magazynowych, także u poddostawców (wgląd do ich zapasów możliwy jest dzięki konektorom), jak również o aktualnych promocjach.

PRZEPŁYW INFORMACJI OD KLIENTA DO FIRMY

Możliwość precyzyjnego planowania sprzedaży, a tym samym obniżenie niezbędnych zapasów w magazynach. Przedsiębiorstwo może szybko pozyskiwać informacje o działaniach konkurencji, a więc planować wyprzedzenie zachowań rywali. Rozwiązania takie umożliwiają również otrzymywanie generowanych automatycznie raportów.

DOSKONALENIE ORGANIZACJI

Za pomocą technologii mobilnych można lepiej planować miejsca, które sprzedawcy odwiedzają i tym samym racjonalizować koszty oraz zwiększać szanse na wzrost sprzedaży.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

Z wdrożeń naszego systemu mobilnego CRM wynika, że dziennie udaje się zaoszczędzić średnio 50 minut czasu pracy sprzedawcy oraz 5 godzin tygodniowo czasu pracy kierowników sprzedaży, poświęcanego dotychczas na raportowanie sprzedaży. Oszczędzony czas można bezpośrednio wykorzystać na odwiedziny u większej liczby klientów.

NASZA OFETA SYSTEMÓW MOBILNYCH DLA TWOJEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

SFA to platforma do obsługi sprzedaży, wspomaga zarządzanie sieciami przedstawicieli handlowych w zakresie działalności sprzedażowej (bezpośredniej i zbierania zamówień), marketingowej oraz logistycznej, pozwalając na usprawnienie działań sprzedażowych oraz umożliwiając elektroniczne ewidencjonowanie, przesyłanie i analizę informacji rynkowych i zarządczych.